ผลการประกวดพระ

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2562

ปี 2560

ปี 2559

 ทางคณะผู้จัดงาน ขอยกเลิกพระที่ติดรายการบางรายการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
Scroll