รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อนวโลหะ บล็อคคอซี นิยมสุด วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
ชื่อพระ เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อนวโลหะ บล็อคคอซี นิยมสุด วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดพระ เหรียญนวโลหะบล็อคคอซี นิยมสุด ลายเสือ หายากสภาพสวยมากๆผิวเดิมๆ พิธียิ่งใหญ่ รวมสุดยอดเกจิอาจารย์ครับเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เหรียญยุทธหัตถี ปี ๒๕๑๓ โดยจัดสร้างตามสถานที่สมเด็จพระนเรศวรทรงศึกยุทธหัตถี ณ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ เหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากในวงการนักสะสมพระเครื่องประเภทเหรียญ เพราะออกแบบได้งดงามลงตัว แถมยังเข้มขลังด้วยพุทธคุณเนื่องจากจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่โดยพระเกจิคณาจารย์เรืองเวทวิทยาคมในยุคนั้นมากถึง ๑๐๘ รูป เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๓ ตรงกับวันกองทัพไทย ภายในอุโบสถวัดป่าเลไลยก์ มีสมเด็จ พระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานจุดเทียนชัย พระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคและพระเกจิอาจารย์ดังเมืองสุพรรณบุรีในยุคนั้นที่ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกล้วนสุดยอดทั้งสิ้น

#พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกมีดังนี้
๑ พระราชสุพรรณาภรณ์ (เปลื้อง) สุวรรณภูมิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒ พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน) ดอนยายหอม เมือง นครปฐม
๓ พระราชปัญญาโสภณ (สุข) ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๔ พระราชพุทธิรังษี (เจียม) โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
๕ พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) โพธินิมิตร ธนบุรี ธนบุรี
๖ พระเมธีธรรมสาร (ไสว) บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
๗ พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) สุทัศน์ พระนคร กรุงเทพ ฯ
๘ พระรักขิตวันมุนี (ถิร) ป่าเลไลยก์วรวิหาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๙ พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) ใหม่หนองพะอง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
๑๐ พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) กลาง ท่าเรือ อยุธยา
๑๑ พระครูศีลพรหมโสภิต (แพ) พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
๑๒ พระครูภาวนากิตติคุณ (น้อย) ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
๑๓ พระครูสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) เวฬุวนาราม บางเลน นครปฐม
๑๔ พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) ประดู่ฉิมพลี บางกอกน้อย ธนบุรี
๑๕ พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๑๖ พระครูโสภนกัลยาณวัตร (เส่ง) กัลยาณมิตร บางกอกใหญ่ ธนบุรี
๑๗ พระครูพินิจสมาจารย์ (โด่) นามตูม พนัสนิคม ชลบุรี
๑๘ พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) ทองนพคุณ เขาวัง เพชรบุรี
๑๙ พระครูประสาทพุทธิคุณ คุ้งวารี สวรรคโลก สุโขทัย
๒๐ พระครูเอนกคุณากร (แขก) หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
๒๑ พระครูสุวรรณวรคุณ (คำ) หน่อพุทธางกูร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒๒ พระครูสุนทรานุกิจ (กริ่ง) สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
๒๓ พระครูสุวรรณวิสุทธิ (เจริญ) ธัญญวารี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
๒๔ พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (เพรียว) โพธิทองเจริญ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๒๕ พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) ตำหนักเหนือ ปากเกร็ด นนทบุรี
๒๖ พระครูพินิจวิหารการ (เทียม) กษัตราธิราช เมือง อยุธยา
๒๗ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (โพธิ์) พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒๘ พระครูใบฎีกาเติม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
๒๙ พระครูประภัศร์ธรรมาภรณ์ (แต้ม) พระลอย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๐ พระครูวิจิตรวิหารการ (เจิม) กุฎีทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๑ พระครูสุนทรธรรมจารี (อ๊อด) พระธาตุ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๒ พระครูอโศกสันติคุณ (สงัด) ดอนหอคอย อู่ทอง สุพรรณบุรี
๓๓ พระครูอุภัยภาดาทร (ขอม) ไผ่โรงวัว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
๓๔ พระครูวิมลสังวร (สังวร) แค เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๕ พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ อู่ทอง บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๓๖ หลวงพ่อมิ สิงห์ บางกอกน้อย ธนบุรี
๓๗ พระครูปลัดสงัด พระเชตุพนวิมังคลาราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
๓๘ พระอาจารย์ไสว ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๓๙ พระอาจารย์สมคิด เลา บางขุนเทียน ธนบุรี
๔๐ พระอาจารย์หลวงพ่อผ่อง จักรวรรดิ สัมพันธวงษ์ กรุงเทพ ฯ
๔๑ พระอาจารย์หลวงพ่อกก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
๔๒ พระอาจารย์หลวงพ่อเณร พรพระร่วง มีนบุรี กรุงเทพ ฯ
๔๓ พระอาจารย์หลวงพ่อหอม ซากหมาก บ้านค่าย ระยอง
๔๔ พระอาจารย์หลวงพ่อกี๋ หูช้าง บางกรวย นนทบุรี
๔๕ พระครูฉาย ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
๔๖ พระอาจารย์สร้อย เลียบราษฎร์บำรุง ดุสิต กรุงเทพ ฯ
๔๗ พระอธิการคำ พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๔๘ พระอาจารย์เผื่อน พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๔๙ พระธรรมธรทองดี(ดี) พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๐ พระอาจารย์พล นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๑ พระอธิการทอง ประตูสาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๒ พระครูวิบูลย์คุณวัตร (หล่อ) น้อย วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๕๓ พระอาจารย์เกลื่อน รางสงวน วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๕๔ พระครูศีลโสภิต ทองพุ่มพวง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๕ ท่านองสรพจนสุนทร กุศลสมาคร - กรุงเทพ ฯ
๕๖ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย) ดอนไร่ สามชุก สุพรรณบุรี
๕๗ พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๘ พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) โบสถ์ เมือง ลพบุรี
๕๙ พระสมุห์จำลอง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมือง อุดรธานี
๖๐ พระครูวิเศษมงคลกิจ(มิ่ง) กก บางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ
๖๑ พระมหาต่วน มเหยงคณ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๒ พระครูสุนทรวิริยานุวัตร กุฎีทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๓ พระครูศรีปทุมรักษ์ ศรีบัวบาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๔ พระครูอาทรศาสนกิจ วังพระนอน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๕ พระครูมงคลนิวิฐ นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๖ พระอาจารย์นุรัตน์ นางพญา เมือง พิษณุโลก
๖๗ พระครูปลัดพวน ท่าพระยาจักร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๖๘ พระอาจารย์ธีระ ท่าพระยาจักร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๖๙ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ พันอ้น เมือง เชียงใหม่
๗๐ พระครูศาสนกิจจาภิรมย์ ไผ่เดี่ยว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๗๑ พระครูวาทีธรรมคุณ ลานคา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๗๒ พระครูพินิตสุวรรณภูมิ ยุ้งทลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
๗๓ พระใบฎีกาทวน อุทุมพราราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๔ พระมหาบุญ พันตำลึง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๕ พระใบฎีกาบุญชู ไตรรัตนาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๖ พระครูสุนทรศีลคุณ นางในธรรมิการาม วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๗ พระครูวิเศษสุตกิจ สำโรง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๘ พระครูถาวรธรรมนิเทศ หลวง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๙ พระครูธรรมธรศรีรัตน์ วิเศษ วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๘๐ พระครูวรพรตศีลขันธ์ อรัญญิกาวาส เมือง ชลบุรี
ฯลฯ

สนใจชมพระเครื่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม กดที่ชื่อ ทอม ชุมพร ครับ

หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทอม ชุมพร

เบอร์โทรศัพท์ 08-1088-8844
เมื่อวันที่ 2019-01-31
ยอดเข้าชม 173 ครั้ง
สถานะ ปล่อยแล้ว
Scroll