รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระบูชาหลวงพ่อกวย หลวงปู่หมุนร่วมปลุกเสก วัดซับลำใย ปี2542
ชื่อพระ พระบูชาหลวงพ่อกวย หลวงปู่หมุนร่วมปลุกเสก วัดซับลำใย ปี2542
รายละเอียดพระ
พระบูชาหลวงพ่อกวย ขนาดบูชา 5 นิ้ว สูงจากฐานประมาณ 8.5 นิ้ว อาจารย์ตั้วจัดสร้าง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจานเป็นประธานในพิธี ออกวัดซับลำใย จ.ลพบุรี สร้างน้อย แค่ 199 องค์เท่านั้น หาชมยากแล้วครับ องค์นี้ฝังเหรียญบาท ตอกโค๊ตพระกริ่งหิรัญญราช มีรอยจารที่สังฆาฏิหน้าหลัง น่าบูชามากครับ
ปลุกเสกร่วมกับ "พระกริ่งหิรัญญราช"...ที่อาจารย์ตั้วท่านสร้างไม่กี่องค์นี้ ก็เนื่องด้วยวิหารวัดซับลำใย (ศาลามังคลาภิเษก) ที่กำลัังก่อสร้างอยู่นั้น ยังไม่แล้วเสร็จและยังขาดแคลนปัจจัยอยู่มาก พระอาจารย์สมุภาสน์ จึงจัดสร้างวัตถุมงคลและนำเข้าพิธีวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อนำรายได้มาสร้างวิหารให้สมบูรณ์ วัตถุมงคลในครั้งนั้นประกอบด้วย
๑ รูปเหมือนหลวงพ่อกวย ขนาด ๙ นิ้ว (สร้าง ๔๒ องค์)
๒ รูปเหมือนหลวงพ่อกวย ขนาด ๕ นิ้ว (สร้าง ๑๙๙ องค์)
๓ กริ่งหิรัญราชสร้าง ๑๐๘ องค์ เฉพาะผู้สั่งจอง
๔ เหรียญอาร์มหลวงพ่อกวยเนื้ออัลปาก้า หลังยันต์ อาร์มหลวงพ่อกวย เนื้อทองแดง หลังหนุมานเชิญธง

...ซึ่งแผ่นยันต์ทั้งหมดที่จารนั้นอาจารย์ตั้วได้ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์คือหลวงพ่อกวย ชุตินธโร และยังเก็บรักษาคััมภีร์โบราณไว้อีกด้วย จัดว่าเป็นมวลสารการสร้างที่สำคัญที่สุด เพราะมีการจัดสร้างที่ถูกต้องตามตำรา และรายนามพระเกจิ ที่มานั่งปรกก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงวิทยาคม ซึ่งพระอาจารย์ตั้วนิมนต์ไว้ล่วงหน้า นับแรมปี (ในขั้นตอนของพิธี มีรูปหลวงปู่หมุนเป็นประธานเททอง และเป็นประธานจุดเทียนชัย และปลุกเสกร่วมกับเกจิอีกหลายท่าน)
...พิธีพุทธาภิเษกและพิธีสร้างกริ่งหิรัญราช เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ (พุทธาภิเษก ๔-๕ )
...ในวันเสาร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ พิธีอฐิษฐานจิตลงสู่ชนวน แร่ โลหะ และแผ่นยันต์ต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในการหล่อพระ มีพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมในพีธีประกอบด้วย
๑.พระครูสังวรสมณกิจ(หลวงปู่ทิม วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประธานในพิธี
๒.หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม
๓.พระครูมงคลโกวิท
๔.ท่านเจ้าคุณอำนวย (พระเมธีรัตนโนดม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี)

...ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
เวลา ๐๘.๐๙ - หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ประพรมน้ำพุทธมนต์ลงสู่ชนวนแร่
เวลา ๐๘.๑๙ - พระสงฆ์จำนวน ๑๐๘ รูปที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญพุทธมนต์ (พระปริตร) และพระธรรมจักรกัปวัฒนสูตร
เวลา ๑๐.๐๙ - ประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารเฉลิมพระเกียรติมังคลาภิเษก
เวลา ๑๒.๒๙ - ทำพิธีจุดเทียนชัย (ประธานจุดเทียนชัย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ) เริ่มพิธีมหามงคลพุทธาภิเษก สวดทิพย์ มนต์ภารวาร และพระคาถา พุทธาภิเษก โดยพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวัดสุทัศน์ เทพวราราม
เวลา ๑๒. ๕๙ - ประกอบพิธีเททอง หล่อพระกริ่งและรูปเหมือนหลวงพ่อกวย (ประธานในพิธี หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล) ระหว่างทำพิธีมีพระเถราจารย์ผู้ทรงกฤตยานั่งปรกอฐิษฐานจิตลงสู่วัตถุมงคล มีรายนามพระคุณท่านดังต่อไปนี้
๑. หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
๒. หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จังหวัดสุรินทร์
๓. หลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๔. หลวงพ่อเพี้ยน อัคคฺธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
๕. พระครูธรรมขันธ์สุนทร (หลวงปู่บุญยัง ) วัดถนนแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
๖. หลวงปู่ลมัย ฐิตมโน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๗. หลวงพ่อหวล ภูริภัทโท วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน วัดตาล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
๙. หลวงพ่อไพรินทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
๑๐. หลวงพ่อเฉลิม เขมทัสสี วัดพระญาติการาม ต. ไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑. พระครูสังฆรักษ์ผล(หลวงพ่อผล กาญจโน) วัดเนินทองวราราม จ. ลพบุรี
๑๒. พระครูอุทัยธรรมกิจ หลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส อ.เมือง จ.อุทัยธานี
๑๓. พระอาจารย์บัวทอง กิตปัญโญ วัดทุ่งเรไร จ.เพชรบูรณ์
หมวดหมู่ พระบูชา
ร้านพระ

เก่ง งามวงศ์วาน

เบอร์โทรศัพท์ 095-569-9322 LINE ID : keng3288
เมื่อวันที่ 2019-09-20
ยอดเข้าชม 185 ครั้ง
สถานะ 38,000 บาท
Scroll