รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่หมุน รุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545 ตอกโค๊ด พร้อมซองเดิม
ชื่อพระ เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่หมุน รุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545 ตอกโค๊ด พร้อมซองเดิม
รายละเอียดพระ
เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่หมุน รุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545 
เหรียญรุ่นนี้ สร้างเนื้อทองแดงอย่างเดียว มีทั้งตอกโค๊ตและไม่ตอกโค๊ต 
เหรียญนี้..ตอกโค๊ด สภาพพอสวย  พร้อมซองเดิม..นานๆเจอครับ...

หลวงปู่อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาสปี 2545 พิธีมหาจักรพรรดิธิราช ณ อุโบสถวัดบ้านจาน 
วันที่ 5 ธันวามหาราช สั่งปิดประตูหน้าโบสถ์ ปลุกเสกแบบบินเดี่ยว ชักยันต์กลางอากาศ 
บริกรรมมนต์พระกาฬ เสกเสร็จลั่นวาจาประกาศิตว่า 

"ใครมีวัตถุมงคลของข้าไว้บูชา ถ้าเป็นคนดีมีศิลมีธรรม ทำมาหากินสุจริต ขอให้ร่ำขอให้รวยให้เจริญยิ่งขึ้นไป มีเงินเต็มห้อง มีทองเต็มไห ถ้าผู้ใดคิดโกงคิดร้าย ว่าร้ายป้ายสี ผลร้ายนั้นสะท้อนย้อนกลับไป ผู้ใดมีของข้า แล้วเอาไปจี้ไปปล้น คตโกงคนอื่น ทำอาชีพทุจริตค้ายาเสพติด เอาไปใช้ในทางไม่ดี ขอให้ฉิบหาย"

วัตถุมงคลรุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราช จัดสร้าง ณ อุโบสถวัดบ้านจานเมื่อวันที่ 5 ธันวามหาราช เนื่องในดิถีวาระที่หลวงปู่หมุน มีอายุพรรษาครบ 108 ปีบริบูรณ์ เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมฉลองอายุพรรษาและนำรายได้ไปสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถและศาลา สำหรับเลขมงคล 108 นี้ ในทางพระพุทธศาสนาหมายเอาบทพระพุทธคุณ 56 คาถา พระธรรมคุณ 38 คาถา พระสังฆคุณ 14 คาถา รวมเป็น 108 คาถา ดังนั้นเลขมงคล 108 จึงถือว่าเป็นเลขมหามงคลทรงคุณอันประเสริฐ อีกนัยหนึ่งเลขมงคล 108 หมายถึงบุญฤทธิ์ของมหาบุรุษที่ทรงอานุภาพ บรรลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ์ 108 พระองค์ บุคคลที่จะบรรลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ์ที่แท้จริงนั่นก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเท่านั้น เพราะเหตุแห่งท่านบริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ โดยสมมุติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงมาแล้ว 28 พระองค์และพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ รวมเป็น 108 องค์ ส่วนอีกนัยหนึ่งรูปมงคล 108 คือลายลักษณ์ที่ปรากฏในรอยฝ่าพระพุทธบาทขององค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ปรากฏเป็นภาพพรหม เป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงพระชาติต่าง ๆ ในอดีตที่พระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมาเป็นภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงถึง สถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญและเสด็จดำเนินประทับมาโดยลำดับ และปรากฏเป็นภาพเครื่องราชกุธภัณฑ์วิมานปรางค์ ปราสาททั้งหลาย รวมทั้งหมดเป็นรูปมหามงคล 108 ประการ
ดังนั้นความเกี่ยวเนื่องด้วยผลแห่งบารมีธรรมนี้ หลวงปู่หมุนจึงให้ตั้งชื่อวัตถุมงคลนี้ว่า “มหาจักรพรรตราธิราช” โดยมอบหมายให้คุณอำนวย เขียวอ่อน เป็นเหลนผู้ดูแลปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น เพื่อหารายได้ไปจัดสร้างสาธารณกุศลสืบต่อไป

เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่ท่านจะละสังขาร...เป็นเหรียญรุ่นเดียวของท่านที่มีพระพรหมในตัวพุทธคุณเมตตาชั้น สูง พลิกหนุนชะตาชีวิตไม่ให้ตกต่ำดีครอบจักรวาลเป็นเหรียญแห่งประสบการณ์มากมาย หรือเรียกติดปากกันว่าเหรียญหลอมไม่ละลาย ปลุกเสก 7 เดือน พิธีจักรพรรตาธิราชปี 2545 พิธีสุดท้ายหลวงปู่เสกแบบทิ้งทวน เพื่อฝากไว้ในแผ่นดินสืบสานตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเสน่ห์เมตตามหานิยม ชั้น สูงโบราณ บูชาทุกวันทำให้เกิดโชคลาภนานัปการ มีความสุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น พิธีมหาจักรพรรตราธิราช ณ อุโบสถวัดบ้านจาน 5 ธันวามหาราชหลวงปู่“สั่งปิดประตูหน้าต่างปลุกเสกแบบบินเดี่ยว” เสกเสร็จพูดประกาศิตว่า “ใครมีวัตถุมงคลรุ่นนี้ ของข้าฯ ไว้บูชา ถ้าเป็นคนดีมีศีล มีธรรม ทำมาหากินสุจริต ขอให้ร่ำขอให้รวย ให้เจริญยิ่งขึ้นไป มีเงินเต็มห้อง มีทองเต็มไห เจริญในลาภยศ สรรเสริญไม่รู้ขาด ถ้าผู้ใดคิดคดโกงคิดร้าย ผลร้ายนั้นสะท้อนกลับไป”

ประสบการณ์ ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากลูกศิษย์หลวงปู่ทุกท่าน
เจ้าพิธีสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนำเหรียญมหาพรหมรุ่นนี้จำนวนหนึ่งไปใส่เบ้าหลอมเพื่อเป็นชนวนเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์พอได้ใส่ไปในเบ้าเกิดสิ่งมหัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะเหรียญมหาพรหมทั้งหมดไม่ยอมหลอมละลายทั้งๆที่อุณหภูมิความร้อนสูงมากๆไม่ว่าจะใส่ชนวนอะไรก็ละลายเป็นจุลหมดแต่เหรียญมหาพรหมไม่ยอมละลายทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่ตรงนั้นตกใจมาก สักพักดูท่าทีแล้วเหรียญไม่มีทีท่าว่าจะหลอมละลายได้ เจ้าพิธีจึงสั่งให้ตักเหรียญทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ทำการขอขมาหลวงปู่หมุนตรงนั้นทันที
- ทหารสามจังหวัดชายแดนพกติดตัวกันมาก ปลอดภัยแคล้วคลาดกันทุกคน 
- เหรียญมหาพรหมนี้เพียงอย่างเดียวที่ถูกบรรจุไว้ใต้ฐานพระบูชาหลวงปู่หมุนรุ่นมหาจักรพรรดิ
- ตามประกาศิตของหลวงปู่และใบฝอยที่มีอ้างอิงไว้ แสดงให้เห็นว่า เหรียญมหาพรหม 4 หน้า มีพุทธคุณด้านเมตตา มหานิยม ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสมบูรณ์พูลสุข ทำให้เกิดโชคลาภนานาประการ และเป็นไพรีพินาศครับ 
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

เก่ง งามวงศ์วาน

เบอร์โทรศัพท์ 095-569-9322 LINE ID : keng3288
เมื่อวันที่ 2017-01-25
ยอดเข้าชม 1,074 ครั้ง
สถานะ ปล่อยแล้ว
Scroll