รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกำแพงเม็ดแตง กรุวัดอาวาสน้อย
ชื่อพระ พระกำแพงเม็ดแตง กรุวัดอาวาสน้อย
รายละเอียดพระ พระกำแพงเม็ดแตงเนื้อชินเงิน กรุวัดอาวาสน้อย กำแพงเพชร มาพร้อมกรอบเพชร กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมา ตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า " เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีหลักฐานแสดงถึงความสำคัญในอดีตให้ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้มากมาย เช่น ป้อมปราการ คูเมือง วัดโบราณ รวมถึง ซากกำแพงเมืองบริเวณรอบเมืองเก่า ส่วนใหญ่มักก่อด้วย ศิลาแลง แบบเดียวกับที่พบในเมืองศรีสัชนาลัย อันกำแพงศิลาแลง ที่แน่นหนามั่นคงของเมืองกำแพงเพชร สร้างขึ้นในสมัย พระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งเสด็จจากกรุงสุโขทัย ลงมาบัญชาการรบที่เมืองกำแพงเพชรนี้เอง ที่พอสันนิษฐานได้ว่า มงคลนามที่ได้นำมาตั้งเป็นชื่อ เมืองกำแพงเพชร นั้นมาจากที่ใด แต่เดิมเมืองกำแพงเพงเพชรในปัจจุบัน เคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงได้สร้างขึ้นก่อน ในราวรัชสมัยของพระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เมื่อประมาณ พ. ศ. 1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัย จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิงคือ “ เมืองนครชุม ” เมืองกำแพงเพชรแห่งนี้เองที่มีผู้ค้นพบงานประติมากรรมที่ จัดอยู่ในสกุลช่างศิลปะสุโขทัยแบบผสมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยฝีมือสกุลช่างกำแพงเพชร ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะ ที่นี่เป็นเมืองใหญ่ มีช่างฝีมือเอกมากมาย จึงสามารถกำหนดแบบแผนของตนได้ พระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ มากมาย ที่ขุดพบ ณ เมืองกำแพงเพชรมีอยู่ปางหนึ่งซึ่งจัดได้ว่า เป็นปางที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นพิเศษ เป็น พระปางลีลา ศิลปะสุโขทัย พระกำแพงเม็ดแตง สกุลช่างกำแพงเพชร มีหลายพิมพ์ หลายเนื้อหาทั้งเนื้อดิน ที่เคยจัดอันดับในพระเครื่องชุดเบญจภาคีอย่าง"พระลีลาเม็ดขนุน" ไปจนพระลีลาเนือชินยอดนิยมอันดับต้น ๆ จนกระทั่งปัจจุบันอย่าง "พระลีลาเชยคางข้างเม็ด" และพระลีลากำแพงขาว ซึ่งและแต่ละพิมพ์มีลักษณะลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามแตกต่างกัน "พระกำแพงเม็ดแตง" ขุดพบครั้งแรกที่กรุวัดบรมธาตุ เมื่อประมาณกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว เรียกว่า "พระกรุเก่า" แต่ ต่อมาเมื่อมีการขุดพบที่กรุวัดอาวาสน้อย พระกำแพงพิมพ์เม็ดแตง จัดเป็นพระของสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรนี้นักนิยมสะสมพระเครื่องยกย่องว่า เป็นเลิศในด้านศิลปะกว่าทุกๆ เมือง พระกำแพงเม็ดแตง กรุวัดอาวาสน้อยพิมพ์นี้ แม้ไม่ใช่พิมพ์ยอดนิยมราคาเรือนแสนเหมือน "พระลีลากำแพงขาว" หรือ "พระลีลาเชยคางข้างเม็ด" แต่ก็จัดเป็นพระร่วมกรุพิมพ์หายากที่ไม่ค่อยได้พบเห็นผ่านตากันมากนัก แต่ก็มีดีที่ดูง่าย ทั้งปรอทและรอยระเบิด ตามธรรมชาติ ไม่มีรอยอุดซ่อม มาพร้อมใบเซอร์จากสมาคมซึ่งเป็นลายเซ็นสด จากนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ “
หมวดหมู่ พระกรุ
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-6278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2022-01-10
ยอดเข้าชม 58 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll