รายการพระเครื่อง

ชื่อ เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
ชื่อพระ เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
รายละเอียดพระ

เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

     *** บัตรรับรองสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ***

การสร้างมงคลวัตถุของหลวงปู่หากจะลำดับว่าท่านสร้างอะไรเป็นสิ่งแรก แล้วก็คงต้องบอกว่า “เบี้ยแก้” เพราะท่านสร้างมานานมาก หลังจากท่านครองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้ไม่กี่ปี ประมาณปี พ.ศ.2485 เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2482
ท่านเล่าว่ามีญาติโยมเขามาขอให้ท่านทำให้ ท่านก็บอกปัดไปหลายครั้งหลายหน แต่ในที่สุดก็ทนโยมที่มาขอร้องอยู่เสมอไม่ได้จึงทำให้ไปตามความรู้ความ สามารถที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่บุญและเมื่อทำไปแล้วก็มีคนมาขอให้ทำ ให้ต่อมาโดยมิขาด ในช่วงเวลาอันยาวนานถึง 40 ปี
หลวงปู่สร้างเบี้ยแก้ให้บรรดาศิษย์ และผู้เคารพนับถือท่านไม่น้อย ผู้ที่ได้ไปต่างก็หวงแหน เพราะเป็นของขลังประจำตัวมิได้ให้กันง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ท่านทำให้ไว้คนละ 1 ตัวเท่านั้น หลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรมาจำนวนนับพันคน ผู้ที่หลวงปู่บวชให้แต่ละคนส่วนมากก็จะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่เสมอไป เพราะระหว่างบวชอยู่ก็จัดเตรียมเครื่องทำเบี้ยแก้ไปถวายให้หลวงปู่ทำให้
กรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่ม ผู้ที่ต้องการเบี้ยแก้จะต้องไปจัดหา หอยเบี้ย 1 ตัว ปรอทน้ำหนัก 1 บาท ชันนะโรงใต้ดินกลางแจ้ง 1 ก้อน แผ่นตะกั่วขนาด 4 x 5 นิ้ว 1 แผ่น เอาของทั้งหมดใส่ถาดพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปถวายหลวงปู่ท่านจะรับสิ่งของเอา ไว้ จากนั้นท่านจะเสกปรอทแล้วเทปรอทจากขวดใส่ฝ่ามือเรียกเอาปรอทใส่เบี้ย แล้วอุดด้วยชันนะโรงที่ปากหอย จากนั้นท่านจะส่งถาดคืนให้พร้อมหอยที่กรอก แล้วบางทีท่านจะบอกว่า “ไปขอให้ท่านสมุห์เจือเขาทำให้นะจ๊ะ” หมายถึงผู้ที่ทำเบี้ยแก้จะต้องเอาสิ่งของดังกล่าวไปหาพระสมุห์เจือกุฏิริม แม่น้ำนครชัยศรี สมุห์เจือก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาห่อหุ้มหอยเบี้ยที่กรอกปรอทเอาไว้แล้วใช้ด้าม มีดเคาะจนแผ่นตะกั่วแนบสนิทกับตัวหอย ปฏิบัติการนี้นานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแผ่นตะกั่วเรียบสนิทดี ฝีมือการเคาะนี้หากไม่มีความชำนาญ เบี้ยจะออกมาไม่สวย และเมื่อเอาให้หลวงปู่ลงจารอักขระจะจารยากมาก พระสมุห์เจือมีความชำนาญมาก ท่านเคาะเบี้ยแก้เป็นประจำมานานไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว จนปัจจุบันท่านรับภาระทำเบี้ยแก้แทนหลวงปู่ได้ขลังและเป็นที่รู้จักกันดี ทั่วไป
เมื่อหุ้มตะกั่วแล้วผู้ทำเบี้ยจะต้องนำเบี้ยแก้ที่หุ้ม นั้นไปหาหลวงปู่อีกครั้ง ถวายให้ท่านลงจารอักขระบนตะกั่วที่ห่อหุ้มเบี้ยเอาไว้ บางรายก็เอาผ้าแดงผืนเล็กๆ ให้หลวงปู่ลงยันต์ให้ด้วยก็มี พอท่านจารเสร็จก็จะปลุกเสกให้ บางทีท่านอาจให้มารับวันหลัง บางทีท่านก็จะปลุกเสกให้เดี๋ยวนั้น
หลังจากหลวงปู่ปลุกเสกและจารอักขระให้เสร็จก็เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อย แต่ส่วนใหญ่จะนำเอาเบี้ยแก้ที่ปลุกเสกเสร็จแล้วกลับไปหา “สมุห์เจือ” อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้ท่านถักเชือกหุ้มห่อหอยเบี้ยแก้ให้ ซึ่งพระสมุห์เจือมีฝีมือการถักเป็นเยี่ยมมาก


ประวัติหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

หลวงปู่เพิ่ม ท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาให้ความเป็นกันเองและช่วยเหลือศิษย์ที่มาหาท่านอย่างดียิ่ง แววตาของท่านใครที่ได้มากราบไหว้จะรู้สึกได้ถึงความเมตตาจริงใจที่ท่านให้

หลวงปู่เพิ่ม ท่านเป็นชาวนครชัยศรี บิดามารดาของท่านมีอาชีพเป็นชาวสวน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2429 ที่ตําบลไทยยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวัยเด็กท่านได้มาอยู่กับญาติของบิดาท่านที่วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเล่าเรียนหนังสือจนเมื่ออ่านออกเขียนได้บิดาของท่านจึงรับกลับมา แต่ด้วยท่านชอบศึกษาและมีใจในด้านทางธรรม บิดาของท่านจึงนําท่านมาฝากไว้กับหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว และได้บวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาทางธรรมกับหลวงปู่บุญตลอดมา

จนเมื่อท่านมีอายุครบบวชหลวงปู่บุญได้จัดการเป็นเจ้าพิธีต่างๆ ให้โดยบวชที่วัดกลางบางแก้ว และนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2450 ได้รับฉายาว่า “ปุญญวสโน” หลังจากที่หลวงปู่เพิ่มได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านยังคงอยู่ปรณนิบัติรับใช้ และศึกษาพุทธาคมกับหลวงปู่บุญอาจารย์ของท่านตลอดมา ซึ่งด้วยความเมตตาของหลวงปู่บุญได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเบี้ยแก้รวมถึงการสร้างผงยาจินดามณีให้กับหลวงปู่เพิ่ม และหลวงปู่เพิ่มยังเป็นแม่งานในการปฏิสังขรณ์ วัดกลางบางแก้ว รวมถึงในการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆ ของหลวงปู่บุญอยู่เป็นประจํา

จนเมื่อหลวงปู่บุญมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2478 หลังจากนั้นท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2481 และท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรื่องให้กับวัดตลอดมาจนถึง ปีพ.ศ.2503 ท่านได้รับสมณศักดิ์ตําแหน่งเดียวกับพระอาจารย์ของท่านคือ พระพุทธวิธีนายก

ตลอดเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดมักจะมีลูกศิษย์เดินทางมากราบไหว้ขอวัตถุมงคลของหลวงปู่เพิ่มเพื่อเป็นสิริมงคลให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการค้าดังชื่อของหลวงปู่อยู่เป็นประจํา จนเมื่อท่านมีอายุได้ 97 ปี 76 พรรษา ท่านจึงได้มรณภาพอย่างสงบที่วัดกลางบางแก้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2526

หมวดหมู่ เครื่องราง
ร้านพระ

TJ.Amulet

เบอร์โทรศัพท์ 0895253575
เมื่อวันที่ 2022-05-01
ยอดเข้าชม 110 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll