รายการพระเครื่อง

ชื่อ สมเด็จหลวงปู่ภู ออกวัดเกาะ
ชื่อพระ สมเด็จหลวงปู่ภู ออกวัดเกาะ
รายละเอียดพระ 5,500฿ ราคาพิเศษพระหลวงปู่ภูพิมพ์ปรกโพธิ์ ออกวัดเกาะ ราชบุรี มีพุทธศิลป์ลักษณะงดงาม ศิลปะสกุลช่างในพิมพ์มีส่วนคล้ายกับพิมพ์เกศบัวตูมของพระสมเด็จวัดระฆัง โดยเฉพาะเส้นซุ้ม องค์พระและฐานทั้งสามชั้นมีศิลปะพิมพ์ทรงถอดแบบมาจากพิมพ์เกศบัวตูมวัดระฆังมาอย่างชัดเจน แตกต่างกันที่ช่างได้แกะเพิ่มกลุ่มใบโพธิ์สองข้างพระเศียร พระพิมพ์นี้มีเนื้อหาค่อนข้างเนื้อจัดแก่มวลสาร บางองค์ที่เนื้อจัดผิวจัดจะแลดูเก่ามากๆ จนบางครั้งได้เคยมีผู้นำพระพิมพ์นี้ไปให้เช่าบูชาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังฯพิมพ์ปรกโพธิ์ก็มี *พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์นี้ ขนาดจะเล็กกว่าพระพิมพ์สมเด็จทั่วไปเล็กน้อย แต่นับว่าเป็นพระสมเด็จที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามอลังการของพระครูธรรมานุกูล (หลวงปู่ภู จนฺทเกสโร) ที่ท่านได้สร้างไว้ นอกจากสร้างและแจกจ่ายที่วัดอินทรวิหารแล้ว ยังมีพระบางส่วนที่นำไปแจกและบรรจุกรุที่วัดอื่นๆด้วย อาทิเช่นที่ วัดเกาะจ.ราชบุรี ,วัดไพรสุวรรณ ใน จ.พิษณุโลก วัดจุกกระเฌอ ที่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพระแม่พิมพ์เดียวกันกับวัดอินทรวิหาร มีทั้งพิมพ์ฐาน 5 ชั้น และ 7 ชั้นหูติ่ง และ พิมพ์ปรกโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีผู้พบพระพิมพ์แซยิด และพิมพ์8ชั้นทั้งแบบแขนหักศอกและแขนกลม ถูกบรรจุภายในพระเจดีย์ของ วัดจุกกระเฌอ ที่ จ.ชลบุรี อีกด้วย พระเหล่านี้สันนิษฐานจากทั้งพิมพ์และเนื้อหาตลอดจนความเก่าว่าน่าจะเป็นพระที่สร้างในครั้งเดียวกัน แต่ได้แจกจ่ายให้กับญาติโยม หรือลูกศิษย์แล้วถูกนำไปเก็บรักษาในสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่ตอนนั้น *พระครูธรรมานุกูล (หลวงปู่ภู จนฺทเกสโร) ปฐมเหตุที่ท่านจัดสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคล เป็นเพราะท่านต้องรับภาระดำเนินการก่อสร้างองค์หลวงพ่อโต ต่อจากที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้สร้างไว้ และยังมิได้สำเร็จลุล่วงสมดังเจตนา ด้วยเหตุนี้ท่านจึงจำเป็นต้องสร้างพระผงพุทธคุณ ขึ้นมาเพื่อตอบแทนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างองค์หลวงพ่อโตฯ และแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิด พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงปู่ภู มีการสร้างขึ้นหลายครั้งหลายรุ่นต่อเนื่องตลอดตราบจนสิ้นอายุขัย คงเป็นเรื่องยากลำบากที่จะระบุชี้ชัดลงไป ว่าในแต่ละครั้งสร้างพระพิมพ์ใดจำนวนเท่าใดบ้าง หากสังเกตจากเนื้อหามวลสารในพระเนื้อผงพุทธคุณของท่าน จะสามารถแยกแบ่งตามยุคสมัยในการสร้างพระของท่านได้ดังนี้ 1. พระยุคต้น สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในช่วงประมาณปี พ.ศ 2450เป็นต้นมา ภายหลังการสิ้นชีพพิตักษัยของสมเด็จพระพุฒาจารย์( โต พฺรหฺมรํสี) ไปแล้วหลายสิบปี เท่าที่พบพระในยุคนี้มีลักษณะเนื้อหาแบบที่เรียกว่า “เนื้อจัดแก่มวลสาร” เมื่อพิจารณาจะเห็นเนื้อหาที่เข้มข้น มีความเก่าได้อายุ หากมีการสัมผัสจับต้องมักมีความหนึกนุ่ม แสดงให้เห็นว่าสูตรการผสมผงพุทธคุณและมวลสารอันประกอบด้วย ปูนจากเปลือกหอย ข้าวสุก กล้วย ผงเกสรดอกไม้บูชาพระ โดยมีน้ำมันตังอิ้ว และกระดาษสาที่บดละเอียดจนเป็นเส้นใยขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาโดยรวมจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องและทำตามแบบฉบับเดียวกันกับสูตรต้นตำหรับของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้สร้างไว้ แต่เนื้อจะมีความละเอียดมากกว่า พระที่สร้างในยุคต้นนี้ ส่วนใหญ่มักเป็นพิมพ์พระสมเด็จ เท่าที่พบ ได้แก่ พระพิมพ์สมเด็จทรงเจดีย์ พระสมเด็จกลุ่มพิมพ์ฐานสามชั้น ทั้งหูติ่ง ที่เรียกกันว่าพิมพ์โย้ พิมพ์สามชั้นฐานหมอน พิมพ์พระในยุคแรกนี้ มักจะสร้างพิมพ์แบบเดียวกัน กับพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เพียงแตกต่างกันที่รายละเอียดของพิมพ์และเนื้อหามวลสารเพียงเล็กน้อย หากพิจารณาตามเหตุผล และลักษณะการครองตน ชี้ให้เห็นว่าท่านต้องการเผยแผ่เกียรติคุณและแสดงความเคารพไม่ยกตนเทียบเสมอครูบาอาจารย์ จึงเริ่มสร้างพระเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นหลังสิ้นเจ้าประคุณสมเด็จฯไปแล้วเป็นเวลานาน 2. พระยุคกลางจนถึงยุคปลาย ลักษณะของพระยุคนี้ มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดได้แก่เนื้อหาของผงพุทธคุณที่ใช้กดองค์พระ จากเนื้อหาเข้มข้นจัดจ้านแบบเดิม มาเป็นแบบที่เรียกกันว่า “เนื้อผงแก่ปูน”ทั้งนี้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นเพราะ ในช่วงดังกล่าว หลวงปู่ภู มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จัก มีลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนมหาชนผู้ศรัทธามากมาย ที่ต้องการพระเครื่องเนื้อผงของท่าน ทำให้ปริมาณในการสร้างพระในแต่ละครั้งมากขึ้นกว่าเดิม เนื้อหามวลสารที่เก็บรวบรวมไว้อาจขาดแคลน มีจำนวนน้อยลง ทำให้เนื้อหาผงพุทธคุณตลอดจน รูปแบบของพิมพ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด จากมีเฉพาะเพียงพิมพ์พระสมเด็จฯเท่านั้น เปลี่ยนมาเป็นล้อพิมพ์พระกรุบ้าง เช่น พิมพ์ลีลา บางพิมพ์ก็สร้างพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยใช้แรงบันดาลใจจากพระในยุคเก่า เช่นพิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยมที่หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพอสังเกตได้ว่า คือ พระขุนแผนบ้างกร่างพิมพ์ทรงพลเล็ก เพียงแต่มีขนาดย่อมลงมาเท่านั้น พิมพ์ไสยาสน์ พิมพ์พระปิดตาทั้งแบบกรอบสามเหลี่ยมที่ใช้รูปแบบจากพระปิดตาวัดพลับ พิมพ์พระปิดตากรอบสี่เหลี่ยมที่พิจารณาจากพุทธลักษณะได้ว่าน่าจะเป็นสายของวัดสะพานสูงหรือ หรือพระบางพิมพ์อาจเป็นพิมพ์ที่สร้างขึ้นใหม่จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ที่แสดงถึงความสามารถในการออกแบบที่ท่านเจริญรอยตามองค์สมเด็จฯอาจารย์อย่างไม่เป็นรองผู้ใดเลยทีเดียว ได้แก่ พระสมเด็จพิมพ์แซยิด ทั้งแบบแขนหักศอก และแขนกลม อันเป็นพิมพ์ยอดนิยมสูงสุดในบรรดาพระเนื้อผงพุทธคุณของท่าน พิมพ์ฐานแปดชั้นทั้งแขนหักศอกและแขนกลม พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี พิมพ์ฐานคู่ทั้งแขนกว้างและแขนแคบ พิมพ์ปรกโพธิ์ พิมพ์พระนาคปรกฐานโค้ง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีพระที่สร้างจากจินตนาการตาม “อัตตลักษณ์” ของท่านเองล้วน ๆ ทั้งนี้เพื่อผลตามเจตนารมณ์เฉพาะทาง เช่น พระพิมพ์สังกัจจายน์ ทั้งแบบข้างเม็ดและห้าเหลี่ยม เพื่ออานิสงค์ให้ผลทางโชคลาภ เมตตาค้าขาย รวมทั้งพระพิมพ์ยืนทั้งพิมพ์ประทานพรและแบบอุ้มบาตรซึ่งมีพุทธลักษณะแบบเดียวกันกับหลวงพ่อโต เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสร้างพระ อันถือเป็นสัญลักษณ์คู่วัดอินทรวิหารตามที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ เป็นผู้ริเริ่มสร้างไว้ก่อนหน้านั้น “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ “
หมวดหมู่ พระเนื้อผง / ดิน / ว่าน
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-6278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2022-05-05
ยอดเข้าชม 68 ครั้ง
สถานะ 5,500 บาท
Scroll