รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกริ่งชินบัญชร 100ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯวัดบวรนิเวศ ก้นอุุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำ No. ๖๒๗ พร้อมกล่องไม้สัก พระที่สร้างเพื่อแก่แจกกรรม จึงไม่มีออกให้เช่าบูชา สร้างขึ้นเฉพาะแจกพระคณาจารย์และผู้ติดตามที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ทรงคุณค่า
ชื่อพระ พระกริ่งชินบัญชร 100ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯวัดบวรนิเวศ ก้นอุุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำ No. ๖๒๗ พร้อมกล่องไม้สัก พระที่สร้างเพื่อแก่แจกกรรม จึงไม่มีออกให้เช่าบูชา สร้างขึ้นเฉพาะแจกพระคณาจารย์และผู้ติดตามที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ทรงคุณค่า
รายละเอียดพระ พระกริ่งชินบัญชร 100ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯวัดบวรนิเวศ ก้นอุุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำ No. ๖๒๗ พร้อมกล่องไม้สัก  พระที่สร้างเพื่อแก่แจกกรรม จึงไม่มีออกให้เช่าบูชา สร้างขึ้นเฉพาะแจกพระคณาจารย์และผู้ติดตามที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ทรงคุณค่า

+++พระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี อุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำและตะกรุดเงิน พระที่สร้างเพื่อแก่แจกกรรม จึงไม่มีออกให้เช่าบูชา สร้างขึ้นเฉพาะแจกพระคณาจารย์และผู้ติดตามที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก จึงไม่ปรากฏใบโบรชัวร์
พระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี อุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำและตะกรุดเงิน เป็นพระกริ่งองค์นำฤกษ์ มากด้วยพุทธคุณสูง บรรจุในกล่องไม้ที่ทรงคุณค่า เป็นพระกริ่งหล่อโบราณที่งดงาม ใช้ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย จัดได้ว่าเป็นพระกริ่งองค์หนึ่งที่ใช้ชนวนศักดิ์สิทธิ์ทุกคุณค่ามากด้วยพุทธคุณครั้งมโหฬาร และยังได้นายช่างผู้เทหล่อพระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม ปี ๒๕๑๗ มาเป็นช่างผู้แกะพิมพ์เทหล่อพระกริ่งองค์นี้
พระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี อุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำและตะกรุดเงิน อุดด้วยผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม บรรจุพลอยเสก”พลอยกินบ่เซี่ยง” หลวงปู่ทิม และฝังด้วยตะกรุกสาริกจารยันต์พุทโธแบบเต็มดอก(ฝังในแนวขวาง) ลงรักปิดทองคำสวิส ๙๙.๙๙ % แต้นชาดสำหรับองค์ตะกรุดทองคำ(แดง) และแต้มหรดาลสำหรับองค์ตะกรุดเงิน(เหลือง)
ผงพรายกุมารที่ใช้อุดในพระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี ได้รับมอบผงพรายกุมารแท้ ๆ จากนายสาย แก้วสว่าง อดีตไวยาวัจกรวัดละหารไร่ ส่วนพลอย”กินบ่เซี่ยม”ที่บรรจุในพระกริ่งชุดนี้ เป็น พลอยเสกชุดที่นำมา ทีโรยในพระปิดตาผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี ๒๕๑๗ พลอยเสกชุดนี้ได้มาจากคนอุดผงพรายปี ๒๕๑๗ โดยตรง เป็นพลอยขุดเจอที่เหมืองบ่อไร่ จ.ตราด และบางกะจะ จันทบุรี หมดไปตั้งแต่ปี ๒๕๑๗-๒๕๑๘ แล้ว หลวงปู่ทิมยังเคยกล่าวไว้ว่า พลอยนี้เขาเรียกว่า “กินบ่เซี่ยม” แปลว่า กินไม่หมด เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเสมอ ๆ
นอกจากอุดผงพรายกุมาร และฝังพลอยเสก”กินบ่เซี่ยม “หลวงปู่ทิมแล้ว ยังได้ฝังตะกรุดสาริกาจารยันต์พุทโธ ที่ลงยันต์ตัวผู้-ตัวเมีย ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนี้มาแต่โบราณ คือยันต์พุท ๑ ดอก ยันต์โธ ๑ ดอก จะเป็นคู่กันในดอกเดียวกัน
ตะกรุดสาลิกาเงินจารอักขระ”ยันต์พุทโธ”

ตะกรุดสาริกาจะลงยันต์ตัวผู้-ตัวเมีย ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนี้มาแต่โบราณ ยันต์พุท ๑ ดอก ยันต์โธ ๑ ดอก จะเป็นคู่กัน

ตะกรุดสาริกาเงินที่ใช้ในการฝังพระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี อุดผงพรายกุมารตะกรุดเงิน ลงยันต์ทั้งตัวผู้-ตัวเมียในดอกเดียวกันจึงฝังตะกรุดสาลิกาดอกเดียว คาถาพุทโธ เป็นบทภาวนาที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงใช้ภาวนาในขณะทรงประทับนั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ตะกรุดทองคำ ตะกรุดเงินสาริกาชุดนี้ไม่ธรรมดา เป็นการนำเงินบริสุทธิ์หลอมเข้ากับเงินศักดิ์โบราณต่างๆ เช่นพดด้วงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและพดด้วงสมัยรัชกาลที่ ๔ และที่ ๕ รวมทั้งเหรียญเงินในสมัยรัชกาลที่ ๕ กับเครื่องใช้เงินศักดิ์สิทธิ์ มาหลอมรวมกัน แล้วนำมารีดเป็นแผ่นจารอักขระลงยันต์พุทโธ ถึงนำมาม้วนเป็นตะกรุด
แต้มชาด
ชาด เป็นคำนาม หมายถึง วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ทํายาไทยหรือประสมกับนํ้ามันสําหรับประทับตราหรือทาสิ่งของ ชาดที่มาจากเมืองจอแสประเทศจีนเรียก ชาดจอแส ชาดที่มาจากเมืองอ้ายมุ่ยประเทศจีนเรียก ชาดอ้ายมุ่ย เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง สีแดงสดอย่างหนึ่ง เรียกว่า สีแดงชาด คำที่มี ชาด รวมอยู่ด้วย เช่น ชาดหรคุณ หมายถึง ชาดประสมกับปรอทและกํามะถันเพื่อจะให้ชาดจับแน่นกับเนื้อทองดุจกะไหล่และเพื่อจะให้สุก กาชาด หมายถึง เครื่องหมายรูปกากบาท (+) สีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมายกาชาดสากล พุทธชาด หมายถึง ไม้เถา ดอกสีขาวกลิ่นหอม
.
การแต้มชาดไว้ที่ใต้ฐานแสดงถึง”ความเจริญรุ่งเรือง”
แต้มหรดาล
หรดาล หริดาล หรือ มโนศิลา แร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยธาตุสารหนูและกํามะถัน มีปรากฏในธรรมชาติ ๒ ชนิด คือ หรดาลแดงกับหรดาลกลีบทอง มักจะปรากฏอยู่ปนกัน หรดาล หริดาล หรือ มโนศิลา แร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยธาตุสารหนูและกํามะถัน มีปรากฏในธรรมชาติ ๒ ชนิด คือ หรดาลแดงกับหรดาลกลีบทอง มักจะปรากฏอยู่ปนกัน ในพระสมเด็จวัดระฆัง มีการใช้หรดาลเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เช่น “พระสมเด็จ เนื้อเหลือง” ยุคนั้นเรียกกันว่าเนื้อกล้วย
ลงรักปิดทองด้วยทองสวิส
พระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี อุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำและตะกรุดเงิน ลงรักปิดทองด้วยทอคำสวิสบริสุทธิถึง ๙๙.๙๙% จึงเปล่งปรังเงางาม
.
บรรจุลงกล่องไม้สักทรงคุณค่ายิ่ง
.พระกริ่งชินบัญชร ๑๐๐ ปี อุดผงพรายกุมารตะกรุดทองคำและตะกรุดเงิน จึงมากด้วยพุทธคุณสูง ถือได้ว่าเป็นพระกริ่งล้ำค่าที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของวัดบวรนิเวศวิหาร
ตะกรุดทองคำ_พลอยเสก_ลงชาดแดง_จำนวนการสร้าง 1119 องค์_พร้อมกล่องไม้สัก

++องค์นี้พิเศษ_องค์พระใหญ่กว่าปกติ 1มม.++


หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2022-09-17
ยอดเข้าชม 55 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll