รายการพระเครื่อง

ชื่อ ชุด ตะกรุด ลูกคั่น 7 ดอกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
ชื่อพระ ชุด ตะกรุด ลูกคั่น 7 ดอกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
รายละเอียดพระ ตะกรุดดอกนี้เป็นตะกรุดลูกคั่นชุด 7 ดอก หรือโพชฌงค์ 7 หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ พร้อม ลูกคั่นครับ เนื้อเก่าจัดตามอายุ ขึ้นขี้ตะกรันตามธรรมชาติผ่านกาลเวลา ชุดนี้เป็นชุดดอกโพชฌงค์ 7 ชุดลูกคั่นอยู่ครบ เชือก เก่า เปลือยขาดลุ่ยไปแล้วครับ​ เลยใช้เชือกใหม่เพื่อ รวมชุด ให้อยู่เหมือนเดิม แต่เชื่อก็ไม่ได้ใหม่ ก็ยังพอมีอายุโดยพอประมาณ เพื่อรวบรวมชุดไว้ครับ รับประกันแท้ตามมาตรฐานสากลครับ สรุปโพชฌงค์ 7 คือ เป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลแก่ตัว​ แก่ผู้บูชาครับและปฏิบัติตาม โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ… ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมโพชฌงค์ก็จะเข้าใจความธรรมดาของชีวิต ว่าเป็นของไม่เที่ยง มีการแตกดับไปเป็นของธรรมดา เมื่อเข้าใจก็จะเห็นความแตกดับเป็นเรื่องที่ปกติ สิ่งใดเกิดมาสิ่งนั้นย่อมดับไปก็จะทำให้มุ่งรักษาใจไม่ให้ป่วยนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของโพชฌงคปริตร
หมวดหมู่ อื่นๆ
ร้านพระ

เกล้า​ นคร​พิงค์​

เบอร์โทรศัพท์ 0909979955​
เมื่อวันที่ 2023-04-01
ยอดเข้าชม 245 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll