รายการพระเครื่อง

ชื่อ ช้างพยนต์ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ
ชื่อพระ ช้างพยนต์ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ
รายละเอียดพระ สีลวนาคชาดก.. นิทานชาดกเรื่อง..พญาช้างสีลวะ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ผู้ไม่รู้คุณคน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า... กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างขาวปลอดเชือกหนึ่ง ชื่อ สีลวนาคราช เป็นสัตว์มีศีล เที่ยวหากินอยู่ที่ป่าหิมวันตะ วันหนึ่งมีพรานป่า ชาวเมืองพาราณสีผู้หนึ่ง พลัดหลงป่า กลัวตายจึงนั่งร้องไห้อยู่ พญาช้างได้ยินเสียงคนร้องไห้ จึงเข้าไปช่วยนำเขาขึ้นขี่คอไปยังที่อยู่ของตน นำผลไม้มาเลี้ยง ให้เขาพักอยู่สองสามวัน จึงนำไปส่งปากทาง ในขณะที่อยู่บนคอช้าง นายพรานคิดวางแผนร้าย ได้กำหนดต้นไม้ไว้แล้ว พอถึงปากทางพญาช้างบอกให้นายพรานอย่าได้บอกเรื่องนี้แก่ใคร วันนั้น นายพรานได้เดินทางไปที่ถนนช่างสลักงา สอบถามถึงความต้องการงาช้าง เมื่อพวกนายช่างแจ้งให้ทราบว่า งาช้างที่เป็นอยู่มีราคาแพงกว่างาช้างที่ตายแล้ว ในวันรุ่งขึ้นนายพรานจึงถือเอาเลื่อยไปสู่ที่อยู่ของพญาช้าง เพื่อของาช้างนำไปขายเลี้ยงชีพ พญาช้างก็มอบปลายงาทั้งคู่ให้ไปตามความประสงค์ พอหมดเงินเขาก็เดินทางไปของากับพญาช้างอีกเป็นครั้งที่ ๒ พญาช้างก็ให้ส่วนกลางของงา จนถึงครั้งที่ ๓ เหลือแต่โคนงา ก็ขอพญาช้างอีก พญาช้างก็มอบให้ด้วยความกรุณา นายพรานได้ขึ้นเหยียบกระทืบปลายงาทั้งสอง ฉีกเนื้อตรงสนับงาแล้วเอาเลื่อยตัดโคนงา สร้างความเจ็บปวดเวทนาแก่พญาช้างอย่างมาก พอนายพรานเดินไปลับจักษุพญาช้างเท่านั้น แผ่นดินก็แยกออกสูบเขาจมธรณีตาย ณ ที่นั้น รุกขเทวดา ผู้สิงสถิตอยู่ในป่านั้น ได้กล่าวคาถาว่า " คนอกตัญญูคอยจับผิดอยู่เป็นนิตย์ ถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ทำให้เขาพึงพอใจไม่ได้ " นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า .. ผู้อกตัญญูไม่รู้คุณคนแม้ฟ้าดินก็ลงโทษ * เรื่องที่ ๒ ในวรุณวรรค หน้า ๑๘๒-๑๘๘ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒ ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม เครื่องรางรูปช้างมีพุทธคุณทาง อำนาจ วาสนา บุญ บารมี เมตตา และโชคลาภ เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มงคลซึ่งเปรียบได้กับบุญบารมีเช่น ถ้าใครฝันเห็นช้างจะโชคดีมีลาภจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าตั้งครรภ์หรือตั้งท้องถ้าฝันเห็นช้างแสดงว่าบุตรที่จะกิดมามีบุญบารมีมาก ช้างถือว่าเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของประเทศเราพระเกจิอาจารย์เก่งๆหลายองค์ท่านมักเลี้ยงช้างเป็นคู่บุญคู่บารมีของท่าน เพราะฉะนั้นใครที่มีหรือบูชาเครื่องรางรูปช้างไว้ก็อาจจะทำให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นคนที่มีวาสนาทำอะไรหรือหวังสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะจะมีผู้คอยอุปถัมภ์และคอยช่วยเหลืออีกทั้งยังมีเมตตาและโชคลาภอีกด้วย เพราะช้างเป็นสัตว์ที่ใครๆก็อยากเห็นและอยากเจอ ดั่งที่คนโบราณได้กล่าวไว้ถ้าบูชาพระคชสาร(ช้าง)เปรียบเสมือนได้นั่งบนหลังช้างจะเต็มไปด้วยบุญบารมีและอำนาจวาสนา Cr.ร้านพระแจ็ควังทอง
หมวดหมู่ เครื่องราง
ร้านพระ

ร้านบารมีหลวงพ่อแสงสว่างฟ้า

เบอร์โทรศัพท์ 087-0809303
เมื่อวันที่ 2023-10-10
ยอดเข้าชม 410 ครั้ง
สถานะ ปล่อยแล้ว
Scroll