รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ จ.พิษณุโลก จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 ถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากพิธีหนึ่ง เป็นพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2515 สภาพสวยๆเลย ผิวเดิมๆจมูกโด่งๆ
ชื่อพระ พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ จ.พิษณุโลก จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 ถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากพิธีหนึ่ง เป็นพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2515 สภาพสวยๆเลย ผิวเดิมๆจมูกโด่งๆ
รายละเอียดพระ พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ จ.พิษณุโลก จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515
ถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากพิธีหนึ่ง เป็นพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2515 สภาพสวยๆเลย ผิวเดิมๆจมูกโด่งๆ

รายละเอียด

เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นเข้าพิธีปลุกเสก เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มาก ยากแก่การดำเนินการหาเจ้าพิธี ตลอดจนตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้

ตามประวัติในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ครั้งแรกได้จัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ และจัดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ หลังจากนั้น ก็ไม่ปรากฏว่ามีการจัดพิธีเช่นนี้อีกเลย

ในพิธีนี้ พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นเจ้าพิธี ได้กำหนดและควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฉบับของโบราณพิธีทุกประการ

คณะกรรมการพิธีฯ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นประธานบริกรรมปลุกเสก

กรรมการฝ่ายเจ้าพิธี พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร อาจารย์มาโนช มาโสภาศ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๔ คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ได้ตกลงให้ นายช่างสวน จามรมาน ธนบุรี เป็นผู้ออกแบบพระพุทธลักษณะ พระกริ่ง และดำเนินการสร้าง โดยให้ทำตามแบบโบราณพิธีทุกประการ และอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก ตลอดเวลาทุกขั้นตอน

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๔ คณะกรรมการนำแผ่นเงิน แผ่นทอง เข้านมัสการขอบารมีพระคุณเจ้าผู้ทรงวิทยาคุณ ทั่วประเทศ รวม ๑๐๙ ท่าน ลงอักขระ คาถายันต์ และอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นทองเงิน จนครบ ๗ เสาร์ ๗ อังคาร

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ คณะกรรมการได้นำแผ่นทองเงิน ที่พระคณาจารย์ ๑๐๙ รูป ลงอักขระและปลุกเสกแล้ว ขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิม และประทานพร แล้วนำแผ่นทองเงินไปถวาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธฯ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ, สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ, พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิฯ, พระธรรมวิสุทธิ์วงศาจารย์ วัดสุทัศนฯ, พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติฯ, พระเทพเมธี วัดทองนพคุณ, พระเทพโสภณ วัดชนะสงคราม เจิมอีกครั้ง และให้พรแห่งความสำเร็จในการสร้าง ประกาศสังเวยเทวดา

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๔ เวลา ๐๘.๑๙ น. ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนายกพุทธสมาคม เป็นประธาน นายโปฏก โหรหลวง กล่าวบวงสรวง

เวลา ๑๐.๑๙ น. นายกพุทธสมาคม จุดธูปเทียนบูชาครู โดย อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นเจ้าพิธี…เวลา ๑๒.๐๐ น. เจ้าคุณพระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จุดเทียนชัย พระคณาจารย์ ๙ รูป นั่งบริกรรมปลุกเสกแผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นทองแดง ซึ่งได้ลงอักขระคาถาเลขยันต์ พร้อมทั้งโลหะ ๙ อย่าง ที่จะหล่อ “พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์” คือ ทองคำ เงิน ทองแดง เจ้าน้ำเงิน เหล็กละลายตัว (เหล็กน้ำพี้) บริสุทธิ์ ชินปรอท สังกะสี ซึ่งได้คำนวณน้ำหนักให้เป็นส่วนผสม เนื้อนวโลหะ ครบสูตร

พระคณาจารย์ ๙ รูป ที่นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก คือ พระเทพโสภณ (นิยม) วัดชนะสงคราม กทม., พระพ่อกรับ วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร, หลวงพ่อละมูล วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี, หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี, หลวงพ่อลำยอง วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

หลวงพ่อม้วน วัดตลาดชุม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี, หลวงพ่อธงชัย วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์, หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เวลา ๑๘.๓๒ น. พิธีเททองหล่อ พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ นเรศวรวังจันทน์

ระหว่างพิธีเททอง พระคณาจารย์ ๘ รูป ใน ๙ รูป นั่งล้อมโรงพิธี หันหน้าไปทิศทั้ง ๘

อนึ่ง ก้อนเส้ารองรับเบ้า และดินสุมหุ่นใช้ดินกลางเมือง อันเป็นมงคลแข็ง ๕ แห่ง คือเมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ์, เมืองชัยบาดาล จ.ลพบุรี, เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, เมืองหริภุญชัย จ.ลำพูน และ เมืองท่าชัย จ.สุโขทัย

น้ำพระพุทธมนต์ใช้น้ำจากทะเลแก้ว เมืองโอฆะบุรี ทะเลชุบศร เมืองละโว้ ถ่านและฟืนเชื้อเพลิงหลอมโลหะใช้ถ่านไม้ราชพฤกษ์ ๙ กระสอบ ฟืนไม้ราชพฤกษ์ ๙ ลบ.ม.

ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ช่างสวน จามรมาน ได้ตกแต่งพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ อยู่ในโรงงาน ภายในบริเวณบ้านพักของนายกพุทธสมาคม เพื่อเป็นการควบคุมมิให้ช่างมีโอกาสสร้างพระเสริมนอกพิธี หรืออื่นๆ อันเป็นการไม่สมควร

เมื่อ พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ ตกแต่งจนครบหมดแล้ว รวมทั้งพระบูชา และวัตถุมงคลทุกอย่าง สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้นำวัตถุมงคลทั้งหมด ประกอบพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ โดยมีพระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิฯ และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นเจ้าฝ่ายพิธีกรรม...สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร ) ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย

ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี และนายกพุทธสมาคม เป็นประธานพิธีจุดเทียนบูชา

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ประธานบริกรรมปลุกเสก ในพิธีได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์ซึ่งล้วนแต่สุดยอดแห่งยุค ร่วมพิธีปลุกเสก ๑๐๙ รูป อาทิ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม, หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี, หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง, หลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์, หลวงพ่อสด วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท,

หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี, หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี, หลวงปู่ถิร วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี, หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี, หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี, หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง, หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์, หลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท, หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี, หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี, หลวงพ่อมิ่ง วัดกก ธนบุรี

หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง, หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์, พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง, หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน จ.พัทลุง, พ่อหลวงสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร, หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น, พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา, พระเกจิอาจารย์ใน จ.พิษณุโลก และจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม ๑๐๙ รูป

สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่แช่พระกริ่งเข้าพิธี ใช้น้ำพระพุทธมนต์จากวัดตูม ซึ่งเป็นน้ำที่ออกจากพระเศียรพระพุทธรูป ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยใช้ในพิธีชุบพระแสง และเครื่องศัสตราวุธ รวมกับน้ำในบ่อน้ำพระพุทธมนต์ วัดพระพายหลวง (บ่อพระร่วง) อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ ปี ๒๕๑๕ จัดเป็นพระกริ่งที่สร้างตามพิธีกรรมแบบฉบับโบราณ ที่ถูกต้อง และพิถีพิถันมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่ง ที่น่าสะสมไว้สักการบูชาเป็นอย่างยิ่ง
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2024-01-05
ยอดเข้าชม 291 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll