ข่าวสารพระเครื่อง

ข่าว ภาพงานแถลงข่าวงานประกวด จปร.32

2016-09-17


ภาพการแลงข่าวการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง

พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ

โดยคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32

เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคและช่วยเหลือทหาร

ตำรวจและครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเ

ป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก จปร.32 พลตรี นเรนท์ สิริภูบาล

ประธานจัดงาน พลโท ณภัทร สุขจิตต์ ประธานดำเนินงาน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ

Scroll