ข่าวสารพระเครื่อง

ข่าว ผ้ายันต์รวยครอบจักรวาล

2016-09-17


ภาพการแถลงข่าวการจัดสร้างผ้ายันต์ รุ่น รวยครอบจักรวาล

จัดสร้างโดยสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา และโรงเรียนปทุมคงคา

พลเรือโท ไชยยศ สุนทรนาค

นายกสมาคมนักเรียนก่าปทุมคงคาประธานจัดสร้างซึ่งได้รับความเมตตา

จาก พระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม

อธิษฐานจิตเดี่ยว ร่วมบูชาผืนละ 399 บาท ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนปทุมคงคา 083- 044-9002 คุณธีระ 081- 814-366 คุณสุเมธ 092

-525- 1851 กำหนดรับส่งผ้ายันต์ตั้งแต่วันที่ 24 เป็นต้นไป

Scroll