ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2566

2023-01-11


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030166-1/1    BBM.59  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B030166-2/2    RB Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B030166-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B030166-4/1    คุณ ธีระพล  ใยดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B030166-5/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040166-1/3    คุณ สิรวิชญ์  เตชะธนบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    7.B040166-2/4    คุณ หมู ช้างเผือก  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B040166-3/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B040166-4/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B040166-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050166-1/5    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  12.B050166-2/3    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  13.B050166-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B050166-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B050166-5/1    คุณ ถาวร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B070166-1/1    คุณ ทศพล  ศรีสุภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B070166-2/1    Felix Makmur  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B070166-3/1    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070166-4/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B090166-1/1    Maha Chok  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B090166-2/1    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B090166-3/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B100166-1/3    คุณ อนุสรณ์  ยงวรรณกร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B110166-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B110166-2/2    คุณ ทศพร  เคยเค้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B110166-3/2    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B110166-4/6    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B120166-1/1    Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B120166-2/6    Maha Chok  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  30.B130166-1/1    Jindamanee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B160166-1/1    RB Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B160166-2/1    สมุทรพุทธคุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B170166-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B170166-2/1    คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

Scroll